Wikia

Genoveva Edroza-Matute Wiki

Tema at Paksa ng Kwento ni Mabuti

Comments44
14pages on
this wiki

TemaEdit

  • Iyon lamang nakararanas ng mga lihim na kalungkutan ang nakakikilala sa lihim na kaligayahan

Sa kabila ng dinadala ni Mabuti ay patuloy pa rin niyang inuusad ang kaniyang buhay. Hindi niya ipinapakita sa iba ang kaniyang pinagdaraanan pagkat alam niyang siya lamang ang pinaka-makatututlong sa sarili niya. At dahil nga sa ganitong paghawak niya sa kaniyang sitwayson ay masasabing namulat rin siya sa mga lihim na kaligayahan. Alam niyang mayroon pa rin siyang dapat ipaglaban sa buhay na ito--ang kanyang anak.

PaksaEdit

  • MAG ARAL MABUTI 
Advertisement | Your ad here

Around Wikia's network

Random Wiki