Wikia

Genoveva Edroza-Matute Wiki

Tema at Paksa ng Kwento ni Mabuti

14pages on
this wiki
Comments54

TemaEdit

  • upang malaman natin na ang kwentong ito ay maaaring maging inspirasyon upang tayo ay maging mabuti/mabait sa ating kapwa gayundin alam natin na isa ang kwentong ito kung bakit may mabait pa rin sa mundong ating ginagalawan bagkus may mga tao pa rin na hindi mabait o may kasamaan ngunit lahat ng yun ay may hangganan tanging tiwala

PaksaEdit

  • Kung paano ititindihin ag isa't isa sa ibang klase ng mga problema

Around Wikia's network

Random Wiki