FANDOM


Mga TauhanEdit

  • Itang- Dalagang nasa 50 taong gulang na. Mainitin ang ulo at mabilis ng manghina.
  • Edong- Kapatid ni Itang. Tiklop sa kanyang asawa sa tuwing kinagagalitan nito ang kanyang kapatid.
  • Feli- Asawa ni Edong. Nagtatrabaho. Walang pangunawa sa kalagayan ng hipag na si Itang
  • Ling- Kapit-bahay nilang magpapabantay ng anak kay Itang.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.