FANDOM


  • Si Mabuti — Isang guro sa nasabing kwento.
  • Tagapagsalysay — ang nag sasalaysay sa kwento na mismung studyante din ni Mabuti.
  • Mag-aaral
  • Anak na babae (hindi nasabi ang pangalan) — Nag- iisang anak ni Mabuti na kadalasan ikinu kwento niya sa kaniyang mga studyante.
  • Ang ama ng nasabing Anak ni mabuti na isang mang gagamot.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.