Wikia

Genoveva Edroza-Matute Wiki

Buod ng Kwento ni Mabuti

14pages on
this wiki
Comments282

Isang guro na nagtuturo sa isang walang puntang paaralan una kong kinakitaansa kanya. Lagi siyang iniuugnay sa kariktan ng bahay. Saanman may kagandahan saisang tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya, nakikita ko siya at akoylumiligaya.Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit ng isang bata na lutasin angkanyang suliranin sa pagluha. At biglang nakita ni Mabuti ang bata at sinabi. Tila maysuliranin ka« mabuti sana kung makatutulong ako.´Ilang araw lamang ang nakaraan buhay ng mabalitaan ang tungkol sa pagpanawng manggagamot na iyon. Namatay at naburol nang dalawang araw at dalawang gabisa isang bahay na hindi siyang tinitirhan ni Mabuti at ng kanyang anak.Nang umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay sa kanyangmukha, muli niyang ipinamalas sa kanila ang mga natatagong kagandahan sa aralinnamin sa Panitikan. Ang kariktan ng katapangan at kariktan ng pagpapatuloy ano manang kulay ng buhay.BAWAL ANG NGO NGO DITO :)

Around Wikia's network

Random Wiki